Kekhususan Hari Jum’at

Hari jum’at adalah hari ied ummat Islam

Al Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل و إن كان عنده طيب فليمس منه و عليكم بالسواك

“Sesungguhnya ini adalah hari ied yang Allah jadikan untuk muslimin, maka barang siapa yang mendatangi sholat jum’at hendaklah dia mandi dan bila dia memiliki wewangian maka pakailah wewangian itu dan hendaklah kalian bersiwak.”

Baca lebih lanjut

Mengenal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, shalawat serta salam tercurahkan atas Rasulillah, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat. Amma ba’du:

Berikut ini kami tuliskan untuk pembaca yang budiman biografi singkat nabi dan junjungan kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Baca lebih lanjut

Hukum safar perempuan tanpa suami atau mahram

Hadits-hadits seputar larangan safar perempuan tanpa suami atau mahram

Pertama: Hadits Ibnu Abbas radhiallahu anhuma riwayat Al Bukhari (1862) dan Muslim (1341), dan ini adalah lafazh Al Bukhari: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah perempuan safar kecuali bersama mahramnya dan janganlah seorang lelaki masuk menemuinya kecuali bersamanya ada mahramnya”. Maka ada seorang lelaki yang berkata: “Wahai Rasulullah saya hendak keluar bersama pasukan sementara isteri saya hendak haji? Maka beliau bersabda: “Keluarlah kamu bersamanya”.

Kedua: Hadits Ibnu Umar radhiallahu anhuma riwayat Al Bukhari (1087) dan Muslim (1338), dan ini lafazh Al Bukhari: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah perempuan safar tiga (hari) kecuali bersama dengan mahramnya”.

Ketiga: Hadits Abu Hurairah radhiallahu anhu riwayat Al Bukhari (1088) dan Muslim (1339), dan ini lafazh Al Bukhari: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar sehari semalam tanpa ada bersamanya mahramnya”.

Keempat: Hadits Abu Sa’id Al Khudri radhiallahu anhu riwayat Al Bukhari (1864) dan Muslim (Kitabul Haj, Bab 74, No.415), dan ini lafazh Al Bukhari: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah perempuan safar dua hari tanpa ada bersamanya suaminya atau mahramnya dan tidak ada puasa pada hari iedul fithri dan iedul adha dan tidak ada shalat setelah dua shalat yaitu setelah ashar hingga terbenam matahari dan setelah shubuh hingga terbit matahari dan tidaklah dilakukan perjalanan berat kecuali ke tiga masjid yaitu masjidil haram, masjidku (nabawi) dan masjidil aqsha”.

Baca lebih lanjut

Manakah yang benar “ibnul musayyib” ataukah “ibnul musayyab”?

Berkata Al Imam As Suyuthi rahimahullah: “Setiap kalimat ‘musayyab’ itu dengan fathah kecuali Abu Sa’id maka mencakup dua bacaan”. (Al Fawa’idus Samiyyah, hal.85)

Note: Abu Sa’id yang dimaksud adalah Al Musayyab bin Hazin bin Abi Wahb bin Amr bin A’idz Al Qurasyi Abu Sa’id Al Makhzumi. Beliau salah seorang dari sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sekaligus ayah dari Imam Tabi’in Sa’id bin Al Musayyab rahimahullah.